• slide-electro-control
 • slide-electro-control
 • Акредитиран орган за контрол от вид А

  • контрол на импеданс на защитния контур „фаза-защитен проводник”
  • контрол на съпротивление на защитни заземителни уредби
  • контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
  • контрол на съпротивление на изолация до 1000V

  Изготвя протоколи и сертификати от периодичен контрол на обекти в експлотация и на нови обекти за Акт 16

 • Курсове ел. безопасност

  Провежда курсове по ел. безопасност, изпити за придобиване на квалификационна група по ел. безопасност, за периодично потвърждаване и повишаване на квалификационната група

Орган за контрол вид А (ОКА) „Артвижън” е акредитиран и работи от 2004-та година на територията на гр. Казанлък.

Той е част е от фирма ЕТ „Артвижън – Р.Кръстева – Д.Кръстев”, която е регистрирана и плаща данъците си в община Казанлък. Със своята дейност по контрол на ел. съоръжения ОКА Артвижън е част от развитието на бизнеса в града. Следи измененията на нормативната база в сферата на ел. безопасността и се грижи за изрядността на своите клиенти. ОКА Артвижън изпълнява независимо и безпристрастно своята дейност в договорените срокове и с вникване в нуждите на всеки клиент.

Извършваме контрол на ел. съоръжения в:

 • новопостроени, ремонтирани или с променено предназначение жилищни, обществени и индустриални сгради;
 • търговски обекти, ателиета за услуги, авто-сервизи;
 • обществени сгради, болници, училища, детски градини;
 • индустриални обекти – работилници, цехове, предприятия;
 • газо и бензиностанции;
 • след предписание от контролните органи.

Уведомяваме клиентите си за периодичните измервания на техните обекти.

 • ОКА Артвижън
 • Тел : 0431 8 99 88 
          0888 752 257
          0888 458 608

© ОКА Артвижън, 2013